Borbás László webportálja

Elektronikus újságírás technikai alapjai

Tematika

1.     A analóg és digitális technika története, változása, különbözőségei

2.     A mozgókép nyelve, plánok, kompozíciók, színdramaturgia

3.     A montázsfajták

4.     Vizsgamunka I. montázsok (tanórán kívüli feladat) bemutatása, értékelése

5.      A kamera tulajdonságai, használata

6.     Gyakorló feladat (tanórán kívüli feladat) bemutatása, értékelése

7.     Az alkotófolyamat menete

8.      Az editálás folyamata

9.      Vizsgamunka II. etűd készítése (tanórán kívüli feladat) bemutatása, értékelése      

10.    A szerkesztés lehetőségei I.

11.    A szerkesztés lehetőségei II.

12.   Az utómunka lehetőségei

13.   Vizsgamunka III. egy híranyag (tanórán kívüli feladat) bemutatása, értékelése. Összegzés, a félév értékelése

Követelmények

A kurzus teljesítésének a feltételei:

  •  A gyakorlati feladatok legalább 100%-nak teljesítése
  •  Vizsgamunka I.: 4 darab montázs – elbeszélő vagy narratív; párhuzamos; asszociatív; rész-egész (egyéni); egy-egy fotómontázs minimum 10 –maximum 12 képből álljon - elkészítése(4db ppt a tananyagsegédlet alapján+Word kitöltése)  a mozgokepeger@gmail.com címre elküldve
  •  Vizsgamunka II.: egy darab kb. 3-4 perces (egyéni) etűd elkészítése, bemutatása (FullHD, mpg2)  a mozgokepeger@gmail.com címre elküldve
  •  a tanitlap.uni-eger.hu - ba való belépés és annak használata
  •  a kurzushoz tartozó kérdőív kitöltése

·         Összesített jegyek a vizsgamunkák, a végleges jegy

·         Pótvizsga vagy időn túli leadás nincs!

.          Utolsó beküldési határidő: május 23.

Irodalom

1.      Barna Tamás: Videotechnika a gyakorlatban. Műszaki Kiadó, Budapest, 1988.

2.      Bernáth László (szerk.): Műfajismeret, MUOSZ – Bálint György Újságíró Iskola, ISBN 963 04 4460 7

3.      Domokos Lajos: Press. A nyomtatott és elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata. Teleschola, Bp., 1998. 303–358.

4.      Horváth János: Televíziós ismeretek, Média Hungária Kiadó, Bp., 2000. ISBN 963 003270 8

5.      Szabó Gábor: Filmes könyv. Ab Ovo, 2002.

Tantárgy kredit

2

Kurzus típusa

Egyéb kurzus / Other Course