Prantner Csilla portálja

IKT

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MI937G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course