Prantner Csilla portálja

IKT (levelező)

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MI937G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course