Prantner Csilla portálja

Multimédia szerzői rendszerek (levelező)

Tematika

1. A tervezés előtti lépések, a weboldalakkal szemben támasztott követelmények
2. A felhasználó központú tervezés, használhatóság
3. A weboldalak típusai
4. Az oldeltervezés alapszabályai
5. A színekről és a színkódolásról
6. Tipográfiai alapismeretek
7. A szövegek megjelenése  a weboldalakon
8. Az emblématervezés
9. Általánosan a webdesign megalkotásáról, hatáskeltők, tippek-trükkök 
10. A képmontázsok megalkotása
11. A főoldal szerepe éa megalkotása
12. Photoshopos segédletek (fotótár, animgif, rollover másképp)

Követelmények

1. Elméleti feleletválasztós teszt.
2. Gyakorlati ZH (design megalkotása, rolloverek készítése, weblappá konvertálás, dreamweaverben kód kiigazítása).
3. Beadandó.

Irodalom

Jakob Nielsen: Webdesign, Typotex Kft. Elektronikus kiadó, 2000 (~430 old.) 
Leiszter Attila: Webergonómia - Jakob Nielesen nyomán
Rung András-Kiss Orhidea Edith: Felhasználóbarát honlapok
Steve Krug: Ne törd a fejem!
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel, Osiris kiadó, Bp., 1999.
Johannes Itten: A színek művészete (A szubjektív élmény és objektív megismerés mint a művészethez vezető utak), Göncöl kiadó, Bp., 1978. (~100 old.)
Suzan West: Stílusgyakorlatok (A tipográfia és az oldaltervezés hagyományos és modern megközelítése ) Virágvölgyi Péter fordításában, (~220 old.)
Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció (Látáskultura, képi látás), Nemzeti tankönyvkiadó Rt., Bp., 2002. (214 old.)
Robbin Zeff-Brad Aronson: Reklám az Interneten, Geometria, Bp., 2000., 
(~500 old.)
Tim O'Sullivan-Brian Dutton-Philip Rayen: Médiaismeret, Korona Kiadó, Bp., 2002. (~500 old.)
Forgó Sándor-Hauser Zoltán-Kis-Tóth Lajos: Médiainformatika,
Líceum kiadó, Eger, 2001 (~400 old.)

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MK146G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course