Prantner Csilla portálja

Webergonómia a gyakorlatban (levelező)

Tematika

1. A tervezés előtti lépések, a weboldalakkal szemben támasztott követelmények
2. A felhasználó központú tervezés, használhatóság
3. A weboldalak típusai
4. Az oldeltervezés alapszabályai
5. A színekről és a színkódolásról
6. Tipográfiai alapismeretek
7. A szövegek megjelenése  a weboldalakon
8. Az emblématervezés
9. Általánosan a webdesign megalkotásáról, hatáskeltők, tippek-trükkök 
10. A képmontázsok megalkotása
11. A főoldal szerepe éa megalkotása
12. Photoshopos segédletek (fotótár, animgif, rollover másképp)

Követelmények

1. Elméleti feleletválasztós teszt.
2. Beadandó: egy weboldal designja (egy főoldal, két aloldal).
 

Irodalom

Jakob Nielsen: Webdesign, Typotex Kft. Elektronikus kiadó, 2000 (~430 old.) 
Leiszter Attila: Webergonómia - Jakob Nielesen nyomán
Rung András-Kiss Orhidea Edith: Felhasználóbarát honlapok
Steve Krug: Ne törd a fejem!
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel, Osiris kiadó, Bp., 1999.
Johannes Itten: A színek művészete (A szubjektív élmény és objektív megismerés mint a művészethez vezető utak), Göncöl kiadó, Bp., 1978. (~100 old.)
Suzan West: Stílusgyakorlatok (A tipográfia és az oldaltervezés hagyományos és modern megközelítése ) Virágvölgyi Péter fordításában, (~220 old.)
Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció (Látáskultura, képi látás), Nemzeti tankönyvkiadó Rt., Bp., 2002. (214 old.)
Robbin Zeff-Brad Aronson: Reklám az Interneten, Geometria, Bp., 2000., 
(~500 old.)
Tim O'Sullivan-Brian Dutton-Philip Rayen: Médiaismeret, Korona Kiadó, Bp., 2002. (~500 old.)
Forgó Sándor-Hauser Zoltán-Kis-Tóth Lajos: Médiainformatika,
Líceum kiadó, Eger, 2001 (~400 old.)

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NMP_IK162G3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course