Prantner Csilla portálja

Marketing Communication and PR tools - English

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_MI818G4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course

Tantárgyleírás (file)