Prantner Csilla portálja

Az informatika óvodai alkalmazásai

Tematika

1. Informatikai ismeretek és eszközök alkalmazása az óvodai gyakorlatban.
2. Az óvodai informatikai nevelés célja.
3. Az információhoz kapcsolódó fejlesztő játékok.
4. Az Internet néhány lehetősége az óvodai alkalmazásban.
5. Rajzolóprogramok.
6. A PowerPoint (és egyéb prezentáció-készítő) program használata. Multimédiás szemléltetések készítése.
7. Játékos feladatsorok interaktív táblára (Választott projekthez…)
8. Oktatóprogramok használata.
9. A speciális nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét biztosító módszerek.

Követelmények

1. feladat: mesés, hangos diasor készítése)
Készítsenek legalább 7 diából álló mesés "hangos diafilm"-et! 
Valamilyen mesét vagy dalocskát dolgozzanak fel, a szöveget Önök mondják fel,
a képek menthetőek a netről.

2. feladat: 2 feladat készítése interaktív táblára)
Készítsenek Lynx programmal óvodás korcsoportú gyerekek számára 2 feladatot.
(Például használják a "varázsdoboz" módszert.)

Irodalom

1. Kőrösné dr. Mikis Márta: Gyermekinformatika. I&I Informatika és Iskola Alapítvány, Budapest, 1995.
2. Média az óvodában. Gondolatok az információs és kommunikációs technika kisgyermekkori fejlesztő alkalmazásáról. In: Óvónők kincsestára. Módszertani kézikönyv (Szerk.: Ranschburg Jenő), RAABE, 2000.
3. Papert, Seymour: Észrengés. SZÁMALK, 1988.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBC_OV105G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course