Dorner László oktatói weboldala

Kutatásmódszertan-minőségbiztosítás

Tematika

 1.  Ismerkedés, a csoportos és egyéni feladatok, valamint a kurzus menetének és a kurzusteljesítés feltételeinek megbeszélése
 2. Mi a tudományos megismerés lényege? Alapfogalmak (populáció, minta, alapstatisztikák, korreláció, stb..)
 3. Mi számít szakirodalomnak? Irodalomgyűjtés, hivatkozás, bibliográfia
 4.  A szakdolgozat felépítése, lépései. Hogyan kezdjünk hozzá?
 5. A kvalitatív kutatási stratégia I. (kísérlet, megfigyelés, interjú)
 6.  A kvalitatív kutatási stratégia II. (szövegelemzés és esettanulmány)
 7. A kvantitatív kutatási stratégia (tesztek, kérdőívek, attitűdskálák)
 8. A kutatási terv, keresés adatbázisokban
 9. SPSS gyakorlat(opcionális)

Követelmények

 1. órai aktivitás
 2. a kurzus időtartamának max. 25%-t kitevő hiányzás
 3. egy írásbeli dolgozat elkészítése az alábbi két választható feladattípusból, a szorgalmi időszak utolsó előtti hetéig, 2016.május 8-ig az oktató email címére elküldve (dorner@ektf.hu):

o   egy szabadon választott fejlődéslélektani témájú tudományos cikk értelmező bemutatása 4 oldalban

o   egy saját fejlődéslélektani kutatás megtervezése, végrehajtása és az eredmények elemző, kritikai szempontú bemutatása (4 oldal). A dolgozat elkészítésének tartalmi és formai elemeit a kurzus során az oktató ismerteti.

Irodalom

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

·        Cole, M. és Cole S. R. (2010): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

·        N.Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.)(2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.

·        Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest.

·        Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva (2005). Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

 

 

Ajánlott irodalom:

·       Andy Field (2009): Discovering statistics using SPSS. London, SAGE

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBC_TO115G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)