Faragó Boglárka weboldala

Önszabályozó tanulás pszichológiája_levelező

Követelmények

 • A gyakorlati jegyhez egy sikeres zárthelyi dolgozat és az órai feladatokban való aktív részvétel szükséges.
 • A zárthelyi dolgozat sikeres teljesítéséhez 50% szükséges: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88 % jó, 89-100% jeles.
 • A zárthelyi dolgozat pótlására, javítására előzetes megbeszélés alapján lesz lehetőség.
 • A kurzus részvételköteles a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint, a kurzus 75%-án kötelező a részvétel.

ZH időpontok (csak az egyikre kell eljönni, ha az nem sikerül, még egy javító lehetőség van, feljelentkezni nem kell egyik alkalomra sem):

 • Október 12.  szombat 8:00, B/nagyelőadó
 • Október 18. péntek 8:00, B/122
 • Október 25. péntek 8:00, ÉK/2 vagy ÉK/4 (amelyik szabad lesz)
 • November 9. szombat 8:00, ÉK/2 vagy ÉK/4 (amelyik szabad lesz)
 • November 9. szombat 9:00, B/205

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

 • Molnár Éva: Önszabályozó tanulás; nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák; Magyar Pedagógia, 102. évfolyam, 1. szám, 2000, 63-77.p.
 • Réthy Endréné: A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás; Iskolakultúra, 2002/2.; 3-12.p.
 • Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv. Metódus-Tan kiadó. Budapest. 2008
 • Dávid Mária A tanulási kompetencia fejlesztése – elméleti háttér. In: Alkalmazott pszichológia folyóirat, 2006. VIII. évfolyam, 1. szám (51-64. p.) 2006.
 • Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Budapest, Calibra Kiadó, 2000.

További irodalom:

 • Barabási Tünde (2013). Tanulási stílusok és modellek. A felnőttkori tanulás eredményességét meghatározó tényezők. In. Dr. Juhász E. és Pete N. Tréningek a tehetséggondozásban. Belvedere Meridionale Kiadó, 62-64.old.
 • Dávid Mária (2015). Tanulásmódszertan – az önszabályozó tanulás kialakításának elméleti aspektusai és pszichológiai háttere. EKF Roma Szakkollégiuma, Eger.
 • Dávid Mária (2012). A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata. Esztergom.
 • Gaskó Krisztina (2006). A tanulás pszichológiai értelmezése. A hatékony és eredményes tanulás külső-belső feltételei. In. Nahalka I. (szerk). A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 3. kötet. Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium, Budapest. 30-36.old. 
 • Héjja-Nagy Katalin (2015). Tanulási stratégiák és a tanulói aktivitást befolyásoló egyéni feltételek online környezetben. In. Lévai D. és Papp-Danka A. (szerk). Interaktív Oktatásinformatika. ELTE Eötvös Kiadó, Eger.
 • Papp-Danka Adrienn (2014). Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
 • Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33, 73-86.

Tantárgykód

LMP_PS027G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)