Kalcsó Gyula oktatói oldala

A nyelvleírás újabb irányzatai

Tematika

1–2. Ferdinand de Saussure munkássága.

3. Az európai strukturalista iskolák.

4. Az amerikai deszkriptív iskola.

5–7. A transzformációs generatív grammatika, Noam Chomsky munkássága.

8. A posztgeneratív modellek.

9. A Labov-Weinreich-féle szociolingvisztika.

10–12. A kognitív nyelvészet.

Irodalom

  • Strukturális magyar nyelvtan, szerk. Kiefer Ferenc, Bp., Akadémiai, 1992. (részletek) (http://eisz.mersz.org/?kdid=9)
  • Kövecses Zoltán–Benczes Réka: Kognitív nyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. (http://eisz.mersz.org/?kdid=32)
  • F. de Saussure, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., Corvina, 1997. (részletek)
  • Máté Jakab, A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. (részletek)
  • R. H. Robins, A nyelvészet rövid története, Bp., Osiris–Tinta Könyvkiadó, 1999. (részletek)

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NMB_MA104G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course