Kalcsó Gyula oktatói oldala

A nyelvleírás újabb irányzatai (lev.)

Tematika

1. Ferdinand de Saussure munkássága.

2. Az európai strukturalista iskolák.

3. Az amerikai deszkriptív iskola.

4. A transzformációs generatív grammatika, Noam Chomsky munkássága.

5. A Labov-Weinreich-féle szociolingvisztika.

6. A kognitív nyelvészet.

Irodalom

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

LMB_MA104G3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course