Kalcsó Gyula oktatói oldala

A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai (lev.)

Tematika

A magyar nyelvtörténet korszakai.

A magyar nyelv történeti forrásainak típusai.

A tihanyi alapítólevél elemzése.

A Halotti beszéd elemzése.

Az Ómagyar Mária-siralom elemzése.

Az ómagyar kódexek.

Missilisek elemzése.

Korai nyomtatványok elemzése.

Digitáliis korpuszok a nyelvtörténeti kutatásokban.

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

  • Magyar nyelv, főszerk. Kiefer Ferenc, Bp., Akadémiai, 2006, 267–314 (a finnugor vonatkozású részek).
  • Magyar nyelvtörténet, szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc, Bp., Osiris Kiadó, 2003.
  • D. Mátai Mária, Nyelvünk élete, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
  • Molnár Ferenc, A legkorábbi magyar szövegemlékek, Debrecen, DE BTK Klasszika-filológiai Tanszék, 2005, 7–118.

Ajánlott irodalom:

  • Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza, Bp., 1963 (és további kiadások).
  • Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán, A magyar nyelv története, Bp., Tankönyvkiadó, 1967 (és további kiadások). (részletek)
  • Benkő Loránd, Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, Bp., 1980.
  • Dömötör Adrienne, Régi magyar nyelvemlékek, Bp., Akadémiai, 2006.
  • Magyar nyelv, főszerk. Kiefer Ferenc, Bp. 2006, 315–512 (a magyar nyelvtörténeti részek, tudománytörténet).

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

LMB_MA102G3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course