Kalcsó Gyula oktatói oldala

Nyelvtörténet I. gyakorlat

Tematika

 

 1. A tihanyi apátság alapítólevele
 2. A Halotti beszéd és könyörgés
 3. Az Ómagyar Mária-siralom
 4. A Bécsi kódex
 5. A Margit-legenda
 6. A Szabács viadala
 7. Az Érdy-kódex részletei
 8. Missilis levelek
 9. Dévai Bíró Mátyás helyesírása
 10. Sylvester János Újtestamentuma
 11. Heltai Gáspár prózai művei
 12. Károli Gáspár Bibliája

Irodalom

A. Molnár Ferenc: A legkorábbi magyar szövegemlékek. Debrecen, 2005.

Molnár József–Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Budapest, 1976.

Kecskés Judit: Nyelvemlékelemző segédkönyv. Euroteam, Miskolc, 2007.

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBB_MA169G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course