Kalcsó Gyula oktatói oldala

Számítógépes nyelvészet (lev.)

Tematika

1. A számítógépes nyelvészet fogalma, helye a nyelvtudományban, kapcsolata más (rész)diszciplínákkal.

2. A számtógépes szövegkezelés alapfogalmai.

3. A természetesnyelv-feldolgozás alapfogalmai.

4. A korpusznyelvészet alapjai.

5. Szinkrón és diakrón korpuszok.

6. Magyar korpuszok: a nemzeti korpuszportál.

7. Jelentősebb külföldi korpuszok.

8. Korpuszvizsgálatok 1.

9. Korpuszvizsgálatok 2.

10. Nyelv- és beszédtechnológia: beszédfelismerés és -szintetizálás.

11. Nyelv- és beszédtechnológia: gépi fordítás.

12. A számítógépes nyelvészet legjelentősebb hazai és külföldi műhelyei.

Irodalom

Kötelező irodalom

Szirmai Monika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe. Tinta Kiadó, Budapest, 2005. Online változat. 17--130.

Ajánlott irodalom

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=274

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_NI871G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course