Kalcsó Gyula oktatói oldala

Dialektológia speciálkollégium (lev.)

Tematika

A dialektológia fogalma, rövid története, kapcsolata a nyelvtudomány más szakágaival és egyéb tudományokkal. Nyelvjárási anyaggyűjtés. Regionális nyelvváltozatok: nyelvjárási régiók, nyelvjáráscsoportok, helyi nyelvjárások, nyelvjárásszigetek. Nyelvjárási jelenségek. Szövegek lejegyzésének módja. Nyelvjárási szöveghallgatás, lejegyzés. A nyelvjárások osztályozása. Nyelvföldrajz. A magyar nyelvjárás írott forrásai. Nyelvjárási lexikográfia. A regionális dialektusoknak és nyelvünk egyéb változatainak (a sztenderd, a szaknyelvek, a társadalmi dialektusok, a szleng, a tolvajnyelv stb.) a kapcsolatai. Nyelvjárásiasság mint nyelvi hátrány. Nyelvjárási attitűd.

Irodalom

Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. 2001. https://www.szaktars.hu/osiris/view/kiss-jeno-szerk-magyar-dialektologia...

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA124K2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course