Kalcsó Gyula oktatói oldala

Korunk irodalma és műelemző eljárásai

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_TA250K4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course