Kalcsó Gyula oktatói oldala

Korunk irodalma és műelemző eljárásai

Tematika

Magyar irodalomtörténet (pótlás)

A Nyugat első nemzedéke 1/3 (Ady és Babits)

A Nyugat első nemzedéke 2/3 (Kosztolányi és Móricz)

A Nyugat első nemzedéke 3/3

A későmodern kor magyar irodalma 1/2 (líra)

A későmodern kor magyar irodalma 2/2 (epika és dráma)

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_TA250K4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course