Kalcsó Gyula oktatói oldala

Bevezetés a kommunikációelméletbe

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBG_KM731K2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course