Kalcsó Gyula oktatói oldala

Irodalomtörténet – ókor, középkor, újkor (lev.)

Tematika

I. Világirodalom

1. Ókori irodalom

2. A középkor irodalma

3. Reneszánsz

4. A felvilágosodás korának irodalma

5. A romantika

6. A realizmustól a századfordulóig

7. A modernség irodalma

II. Magyar irodalom

8. A régi magyar irodalom (a kezdetektől kb. 1750-ig)

9. A klasszikus magyar irodalom (kb. 1750-től kb. 1900-ig)

10. A modern magyar irodalom (kb. 1890-től 1945-ig)

 

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

LBP_TA247K4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course