Nagyné Klujber Márta oktatói weboldala

Alternatív pedagógiák (L)

Irodalom

Kötelező irodalom:

—  Németh András – Skiera, Ehrenhardt (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.   ISBN 963-19-0168-8

—  Brezsnyánszky László (2004): Alternatívok és alternatívák. Az alternatív iskolák értelmezéséhez. In: Új Pedagógiai Szemle 2004/6. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00082/2004-06-ta-Brezsnyanszky-Alternativok.html Letöltés: 2010.08.03. ISSN 1788-2400

—  Brezsnyánszky László (szerk.) (2004): Iskola-alternatívák a huszadik században. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, ISBN 963-472-678-X

Ajánlott irodalom:

—  Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963-18-8942-4

—  Fűzfa Balázs (szerk.) (1999): Süss fel nap. Budapest: Soros Alapítvány. ISBN 963-9049-24-7

  Trencsényi László (1999): Az alternatív pedagógiák nyomában. In: Iskolakultúra, 1999. 5. 92-97.p. ISSN 1215 5233

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBP_PD115G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course