Nagyné Klujber Márta oktatói weboldala

A kisgyermekkor pedagógiája (N)

Tematika

Követelmények

1. Projekt feladat elkészítése - szóbeli és írásbeli beszámoló

2. Zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése

3. A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ. által meghatározott módon

 

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_CG119K4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course