Nagyné Klujber Márta oktatói weboldala

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (L)

Követelmények

Irodalom

Kötelező irodalom:

 • Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Dr. Kolozsváry Judit (2002): Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker, Budapest (68-196.o.)
 • Gósy Mária (1994): A beszédészlelés és megértés zavara, terápiája; Nemzeti TK., Budapest
 • Hatos Gyula-Krausz Éva (1984): „Gólya, gólya, gilice”, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Párdányi Teodóra (szerk.) (1990): Az értelmi fogyatékosság felismerése gyermekkorban, Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Kolozsváry Judit (1999): A sajátos ember, Okker, Budapest.
 • Tunyogi Erzsébet (1995): Gyógyító játék a családban, Tárogató, Budapest.
 • Winnicott: Kisgyermek, család, külvilág (Animula 2000.)
 • Németh Erzsébet-S. Pintye Mária (2006): Mozdul a szó... - Súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyerekek korai interaktív fejlesztése, Logopédia Kiadó, Budapest
 • A korai gondozás és a fejlesztő felkészítés elméletét és gyakorlatát bemutató információhordozók gyűjteménye (ELTE BGGYF Bp. 2001.)
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Ajánlott irodalom:

 • Borbély Sjoukje (2012): A szülők és mi. Budapesti Korai Fejlesztő Központ, Budapest
 • Szelényi Marianna (szerk.) (2009): Apró lépések, Korai fejlesztő program lassabban fejlődő gyermekek és szüleik számára

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

LBP_PD171G4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course