Ludányi Zsófia oktatói oldala

Számítógépes nyelvészet (levelező, 2019. tavasz)

Tematika

  1. Nyelvészeti szövegkeresők, korpuszok, annotáció
  2. Magyar nemzeti szövegtár (http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev) – ingyenes regisztrációval elérhető
  3. Mazsola (http://corpus.nytud.hu/mazsola) – az MNSz. regisztrációja (l. előző) erre is érvényes
  4. Helyesiras.mta.hu
  5. BUSZI-2 (http://corpus.nytud.hu/buszi)
  6. Régi magyar konkordancia (http://omagyarkorpusz.nytud.hu) – regisztráció nélkül használható
  7. Magyar történeti korpusz (http://clara.nytud.hu/mtsz/) – regisztráció nélkül használható

Követelmények

A kurzus teljesítésének feltételei:

  1. a 10 kérdésből álló online teszt (Neptun) sikeres teljesítése legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig (május 18.);
  2. a beadandó feladat sikeres megoldása (részleteket l. később).

A két feladat között ÉS viszony van.

Mivel egyik konzultáción sem számítógépes teremben leszünk, ezért kérem, hogy aki tud, hozzon magával laptopot, tabletet stb., hogy követni tudja az óra anyagát! Egy laptopra legfeljebb 3 ember jusson.

Az első konzultációra (márc. 1.) elolvasandó az alábbi tanulmány:

Sass Bálint 2016. Nyelvészeti szövegkeresők, Nemzeti Korpuszportál. Magyar Tudomány 7: 798–808. Elektronikusan elérhető: http://www.matud.iif.hu/2016/07/05.htm.

A második konzultációra (ápr. 5.) elolvasandó:

Sass Bálint 2017. Keresés korpuszban: a kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete. In: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk). A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. 267–277.

Irodalom

Sass Bálint 2016. Nyelvészeti szövegkeresők, Nemzeti Korpuszportál. Magyar Tudomány 7: 798–808. Elektronikusan elérhető: http://www.matud.iif.hu/2016/07/05.htm.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_NI871G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course