Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelv, kultúra, társadalom (nappali)

Tematika

 • Bevezetés, a tematika és a kurzus követelményeinek ismertetése
 • A társas szemléletű nyelvészet. A nyelvi változatosság értelmezése, nyelv és nyelvváltozat viszonya, a nyelvváltozatok sokfélesége
 • Nyelv és identitás
 • Nyelv és gondolkodás
 • A nyelv hétköznapi szemlélete
 • Nyelvhelyesség vs. nyelvi problémák
 • Nyelvi ideológiák
 • A közelmúlt magyar nyelvművelése
 • Nyelvi tervezés
 • A nyelvmenedzselés-elmélet
 • A nyelvi problémák típusai, kezelése
 • Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában

Követelmények

A tárgy kollokvium, a bejárás nem kötelező, de ajánlott.

A tárgyat kétféleképpen lehet teljesíteni:

1. Vizsgával a vizsgaidőszakban. A vizsga írásbeli, szükség esetén lehetőség van szóbeli javításra. A tételek a tematikában megadott témakörök.

2. Lehetőség van megajánlott 3-ast, 4-est és 5-öst szerezni az órai pontrendszernek megfelelően:

 • közepes: 38– pont
 • jó: 43–48 pont
 • jeles: 49 ponttól

Pontot a következőkre lehet kapni:

 • Órai jelenlét: max. 24 pont (a 2×45 perc végigüléséért jár 2 pont, max. 10 perc késés megengedett)
 • Egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló készítése (a részleteket l. a Tananyagsegédlet menüpontban) és annak szóbeli bemutatása: 15 pont
 • Referátum tartása a megadott magyar nyelvű szakirodalomból, PPT-vel: 10 pont (egy db referátum vállalható)
 • Referátum tartása a megadott idegen (angol vagy német) nyelvű szakirodalomból, PPT-vel: 20 pont (egy db referátum vállalható)
  • Referátumot párban is lehet tartani, ilyenkor feleződik a pontszám, 5-5 vagy 10-10 pont jár az előadóknak.
  • A referátum az oktató által megadott olvasmánylistából választható.

Az órai pontrendszer aktuális állása ITT

Irodalom

Kötelező irodalom:

Lanstyák István 2014. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. Pozsony. Comenius Egyetem.
Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Budapest. Krónika Nova Kiadó.

Ajánlott irodalom:

Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). Budapest. Osiris Kiadó.
Lanstyák István 2017. Nyelvi ideológiák. Általános tudnivalók és fogalomtár. Elektronikus dokumentum.
Tolcsvai Nagy Gábor 2004. Nyelv, érték, közösség. In: Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest. 10–33.
 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NMB_MA113K2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course