Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvészet és hangtan (gyógypedagógia, napp.)

Tematika

 • 09. 14. A tematika és a kurzus követelményeinek ismertetése
 • 09. 21. A fonetika tárgya, módszerei, területei. A nyelvi hangzás
 • 09. 28. Fonetika és fonológia. Fonetikus lejegyzés
 • 10. 05. A beszéd fiziológiája. A beszéd kivitelezése (a beszédképző szervek felépítése, működése) és a hallás 1.
 • 10. 12.  A beszéd fiziológiája. A beszéd kivitelezése (a beszédképző szervek felépítése, működése) és a hallás 2.
 • 10. 19. Beszédakusztikai alapfogalmak
 • 11. 02. Zárthelyi dolgozat 1. A szupraszegmentális szerkezet 1.
 • 11. 09. A szupraszegmentális szerkezet 2.
 • 11. 16. A magyar magánhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
 • 11. 23. A magyar mássalhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
 • 11. 30. Koartikuláció. Hangsorépítési mintázatok, lejegyzési gyakorlatok
 • 12. 07. Fonetika és fonológia
 • 12. 14. Zárthelyi dolgozat 2.

Követelmények

A tárgy kollokvium, írásbeli vizsgával zárul a vizsgaidőszakban. Lehetőség van megajánlott jegyet szerezni a 2 zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő megírásával. (Mindkét ZH-nak elsőre legalább elégségesre sikerülnie kell.) A ZH-k meg nem írása semmilyen szankcióval nem jár.

ZH-eredmények

Irodalom

Markó Alexandra 2018. Fonetika. In: Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest. 77–198.

Molnár József 1986. A magyar beszédhangok atlasza. Tankönyvkiadó. Budapest.

Ajánlott irodalom:

Kanizsai Dezső: Beszédhibák javítása. Útmutató és gyakorlókönyv. (Bármelyi kiadás.)
 

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBP_GP134K3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course