Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvművelés (levelező, tanító, magyar VMT)

Tematika

 1. Társadalmi rétegződés, nyelvhasználati rétegzettség
 2. Nyelvészeti adatbázisok, szövegkeresők (aki tud, hozzon laptopot!!!)
 3. A nyelvművelés mibenléte, színterei
 4. A közelmúlt magyar nyelvművelése
 5. Helyes és helytelen. A nyelvhelyesség problematikája
 6. Nyelvi problémák
 7. A nyelvi problémák típusai, kezelése
 8. Hétköznapi hiedelmek a nyelvről
 9. Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában

Követelmények

 1. Egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló határidőre történő benyújtása: 2020. 12. 20.! A nyelvi naplóról további részletek az oktatói honlapon Tananyagsegédleteknél olvashatók.
 2. Referátum tartása a megadott témából. A témák a Tananyagsegédleteknél olvashatók.

Irodalom

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBP_TA076G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course