Ludányi Zsófia oktatói oldala

Fonetika (lev.)

Tematika

  1. A fonetika tárgya, módszerei, területei. A nyelvi hangzás
  2. Fonetika és fonológia. Fonetikus lejegyzés
  3. A beszéd fiziológiája. A beszéd kivitelezése (a beszédképző szervek felépítése, működése) és a hallás
  4. Beszédakusztikai alapfogalmak
  5. A szupraszegmentális szerkezet
  6. A magyar magánhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
  7. A magyar mássalhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
  8. Koartikuláció
  9. Hangsorépítési mintázatok, lejegyzési gyakorlatok

Követelmények

A konzultációkon való részvétel és a 2 db zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A ZH időpontjait a csoporttal közösen egyeztetjük.

ZH-eredmények
 

Irodalom

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA248G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course