Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelv, kultúra, társadalom (lev.)

Tematika

 1. A társas szemléletű nyelvészet. A nyelvi változatosság értelmezése, nyelv és nyelvváltozat viszonya, a nyelvváltozatok sokfélesége
 2. Nyelv és identitás
 3. Nyelv és gondolkodás
 4. A nyelv hétköznapi szemlélete
 5. Nyelvhelyesség vs. nyelvi problémák
 6. Nyelvi ideológiák
 7. A közelmúlt magyar nyelvművelése
 8. Nyelvi tervezés
 9. A nyelvmenedzselés-elmélet
 10. A nyelvi problémák típusai, kezelése
 11. Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában

Követelmények

Egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló határidőre történő benyújtása, amelyet legkésőbb 2022. január 9. éjfélig fel kell tölteni a honlapomon keresztül elérhető linken (Beadandó feladatok, felhő).

A szóbeli vizsgán a hallgató

 • bemutatja a többi vizsgázó és az oktató előtt a nyelvi naplóját PPT-vel kb. 10 percben,
 • válaszol az oktató kérdéseire a tananyaggal kapcsolatban (a diasorok elérhetők a Tananyagsegédlet menüponban).

Irodalom

Kötelező irodalom:

Lanstyák István 2014. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. Pozsony. Comenius Egyetem.
Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Budapest. Krónika Nova Kiadó.

Ajánlott irodalom:

Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). Budapest. Osiris Kiadó.
Lanstyák István 2017. Nyelvi ideológiák. Általános tudnivalók és fogalomtár. Elektronikus dokumentum.
Tolcsvai Nagy Gábor 2004. Nyelv, érték, közösség. In: Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest. 10–33.
 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LMB_MA113K2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course