Ludányi Zsófia oktatói oldala

Helyesírás (kommunikáció és fordító-tolmács, nappali)

Tematika

 1. A magyar helyesírás rövid története, különös tekintettel a 20. századra
 2. A kiejtés szerinti írásmód
 3. A szóelemző írásmód
 4. A hagyományos és az egyszerűsítő írásmód
 5. Az egybeírás-különírás egyes kérdései I.
 6. Az egybeírás-különírás egyes kérdései II.
 7. Az egybeírás-különírás egyes kérdései III.
 8. A személynevek, intézménynevek és címek helyesírása
 9. A földrajzi nevek helyesírása I.
 10. A földrajzi nevek helyesírása II.
 11. Az idegen közszavak és tulajdonnevek helyesírása
 12. A számok, dátumok írásmódja
 13. Elválasztás, írásjelek

Követelmények

A félév végi jegy a következőkből tevődik össze:

1. Az órán való aktív részvétel, max. 3 hiányzás megengedett!

2. A vállalt helyesírási feladatlap elkészítése (2 vagy 3 fős csoportokban).

2. Az órai számonkérések (röpdolgozatok) min. 60%-osra történő teljesítése.

ÖSSZESÍTETT FÉLÉVES EREDMÉNYEK TÁBLÁZATA

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA136G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course