Ludányi Zsófia oktatói oldala

Helyesírás (kommunikáció, nappali)

Tematika

 1. A magyar helyesírás rövid története, különös tekintettel a 20. századra
 2. A kiejtés szerinti írásmód
 3. A szóelemző írásmód
 4. A hagyományos és az egyszerűsítő írásmód
 5. Az egybeírás-különírás egyes kérdései I.
 6. Az egybeírás-különírás egyes kérdései II.
 7. Az egybeírás-különírás egyes kérdései III.
 8. A személynevek, intézménynevek és címek helyesírása
 9. A földrajzi nevek helyesírása I.
 10. A földrajzi nevek helyesírása II.
 11. A számok, dátumok írásmódja
 12. Elválasztás, írásjelek

Követelmények

A félév végi jegy a következőkből tevődik össze:

1. Az órán való aktív részvétel. (Törekedjenek arra, hogy 3-nál többet ne hiányozzanak.)

2. Az órai számonkérések (röpdolgozatok) minősége.

3. A félévzáró dolgozat legalább elégségesre történő teljesítése.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA136G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course