Ludányi Zsófia oktatói oldala

Számítógépes nyelvészet

Tematika

 • Nyelvészet az informatikában – Informatika a nyelvészetben
 • Korpusznyelvészet, korpuszok. Nemzeti korpuszportál
 • Reguláris kifejezések
 • Magyar nemzeti szövegtár
 • Mazsola
 • Számítógépes eszközök az írás támogatására: helyesiras.mta.hu
 • BUSZI-2
 • Régi magyar konkordancia (ómagyar korpusz)
 • Magyar történeti szövegtár
 • E-magyar.hu
 • Uralonet
 • Utónévkereső

Követelmények

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

1. Referátum megtartása (választható tanulmányok: l. Tananyagsegédlet [felhő]) hangalámondásos prezentációval, a prezentáció feltöltése a felhőbe
2. Az online ZH legalább elégségesre történő teljesítése

A távoktatás módja:

Az ismeretek elsajátítása önállóan történik a kurzus honlapján található elektronikus tananyagok segítségével, a honlapon megadott ütemezésnek megfelelően.

A megadott időpontokban az oktató online elérhető e-mailben, igény esetén Skype-on. Elérhetőségek: ludanyi.zsofia@uni-eszterhazy.hu, Skype-név: protonpumpa. (E-mailben az órán kívüli időpontban is elérhető vagyok.)

Irodalom

Mindenki számára kötelezően elolvasandó:

Sass Bálint 2016. Nyelvészeti szövegkeresők, Nemzeti Korpuszportál. Magyar Tudomány 798–808.

Reguláris kifejezések gyorstalpaló (tesztelés, gyakorlás: a RegExPal oldalon)

A Magyar nemzeti szövegtár súgója

Sass Bálint 2016. Korpuszkeresés, NoSkE, Mtsz, MNSZ2, NKP

 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_NI871G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course