Ludányi Zsófia oktatói oldala

Tanári kommunikáció (lev.)

Tematika

 • Bevezetés, a követelmények ismertetése
 • Retorika: érvelés, meggyőzés, hatáskeltés, szónoki beszéd
 • Osztálytermi kommunikáció: osztálytermi diskurzus, beszédforduló, tanári kommunikáció, megnyilatkozástípus, óraelemzés
 • A tanári kérdések
 • A tanári instrukció
 • A tanári értékelés
 • Digitális kommunikáció: digitális kommunikáció, digilektusok, elektronikus írástudás
 • A nyelvi kapcsolattartás főbb jellemzői
 • A diskurzusjelölő fogalma, szerepe az osztálytermi diskurzusban
 • Társadalmi rétegződés, nyelvhasználati rétegzettség
 • Hétköznapi hiedelmek a nyelvről, nyelvi babonák
 • Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában
 • A nyelvi naplók bemutatása, a félév értékelése

Követelmények

1. Aktív részvétel a 2 online konzultáción (Zoom).

2. A szakirodalom feldolgozásán alapuló 20-25 perces beszámoló (prezentációval) páros munkában. Hosszabb tanulmány esetén 3 előadó is lehetséges, ezt jelölni fogom a referátumok listájában.

3. Egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló határidőre történő benyújtása: 2020. 12. 19! A nyelvi naplóról további részletek a Tananyagsegédlet menüpontban olvashatók.

Tantárgy kredit

0

Tantárgykód

LOB_MA100A0

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course