Ludányi Zsófia oktatói oldala

Helyesírás (komm., levelező)

Tematika

 1. A magyar helyesírás rövid története, különös tekintettel a 20. századra
 2. Helyesírásunk logikája, belső rendszere
 3. Helyesírásunk dokumentumai, az akadémiai és a szaknyelvi szabályzatok, kéziszótárak. A helyesiras.mta.hu portál
 4. A szabályzat 12. kiadása, a változások bemutatása
 5. Helyesírásunk alapelvei
 6. A külön- és az egybeírás szabályai
 7. A földrajzi nevek
 8. A tulajdonnevek további típusa
 9. Az idegen szavak
 10. Az írásjelek
 11. A rövidítések ás az elválasztás szabályai
 12. Komplex helyesírási gyakorlatok

Követelmények

 1. Szóbeli beszámoló tartása egy választott, az oktatóval egyeztetett helyesírási témájú cikkről. A választható cikkek listája
 2. A zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő megírása. (A zárthelyi időpontját a csoporttal közösen egyeztetjük.)
 3. Egy egyoldalas, öt különböző feladattípusból álló helyesírási feladatlap összeállítása a választott témában. Beadási határidő: nov. 8. (3. konzultáció). A választható témák

Irodalom

Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest. https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA136G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course