Ludányi Zsófia oktatói oldala

Klasszikus és modern gyermek- és ifjúsági irodalom és módszertana (lev.)

Tematika

2022.10.07. 8:55–13:30 (JC_TL2_15_2csoport) / 2022.10.07. 13:40–18:05 (JC_TL2_15_3csoport)

 • Ismerkedés a tárgy programjával és követelményeivel
 • A gyermek- és ifjúsági irodalom kutatási területének alapvető kérdései
 • A magyar gyermekirodalom kezdetei (Bezerédj Amália: Flóri könyve)
 • Gyermekköltészet a 19. században (Petőfi Sándor, Gyulai Pál, Arany János, Pósa Lajos)
 • A népi gyermeklíra sajátosságai és típusai (dajkarímek, mondókák)
 • A népköltészet fontosabb gyermekirodalmi műfajai. A népi kisepikai műfajok (közmondások, találós kérdések, anekdoták stb.)

2022.10.22. 13:40–18:05 (JC_TL2_15_2csoport) / 2022.10.28. 8:55–13:30 (JC_TL2_15_3csoport)

 • A népmese (meghatározása, gyökerei, a mese morfológiája)
 • Az európai népmese
 • Egy Grimm-mese vizsgálata (Hófehérke és a hét törpe)
 • Benedek Elek mesevilága (Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack)
 • Mű- vagy irodalmi mesék
 • Hans Christian Andersen mesevilága
 • Lázár Ervin mesevilága

2022.12.02. 13:40–18:05     (JC_TL2_15_2csoport) / 2022.12.02. 8:55–13:30 (JC_TL2_15_3csoport)

 • Zárthelyi dolgozat
 • Az irodalmi gyermekvers fogalma, jellemzői és korszakai
 • A modern gyermekvers tendenciái és képviselői (Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes)
 • A kortárs gyermekvers típusai és képviselői (hangzóvers, nyelvjátékvers, gyermekmonológ)

2022.12.09. 8:55–13:30 (JC_TL2_15_2csoport) / 2022.12.09. 13:40–18:05 (JC_TL2_15_3csoport)

 • A meseregény műfaji jellemzői, típusai
 • Lyman Frank Baum: Óz, a nagy varázsló
 • Alan Alexander Milne: Micimackó, Micimackó kuckója
 • Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
 • Magyar meseregények (Lázár Ervin meseregényei)
 • Az ifjúsági regény jellemzése, típusai
 • A lányregény

 

Követelmények

FÉLÉVES PONTSZÁMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

A félév során összesen 100 pont szerezhető, amely a következőképpen oszlik meg:

 • Órai jelenlét: max. 20 pont
 • Zárthelyi dolgozat (legalább elégségesre kell teljesíteni): min. 24, max. 40 pont
 • Féléves feladat (lapbook készítése): max. 40 pont
 • Plusz pont szerezhető a fakultatív feladattal: 20 perces mikrotanítás: max. 20 pont

Ponthatárok:

 • 0–59 pont: elégtelen
 • 60–69 pont: elégséges
 • 70–79 pont: közepes
 • 80–89 pont: jó
 • 90–100 pont: jeles

Ez a ponthatár tájékoztató jellegű, a végleges ponthatár megállapításánál figyelembe veszem a csoport összteljesítményét is.

Irodalom

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • Lovász Andrea 2015. Felnőtt gyermekirodalom. Tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon. Cerkabella.Budapest.
 • Boldizsár Ildikó 2004. Mesepoétika. Akadémiai Kiadó. Budapest.
 • Bálint Péter – Bódis Zoltán (szerk.) 2006. Változatok a gyermeklírára. Didakt Kiadó. Debrecen.
 • Komáromi Gabriella (szerk.) 1999. Gyermekirodalom. Helikon Kiadó. Budapest.
 • Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (szerk.) 2002. A ​kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem. Pécs – Budapest.
 • H. Molnár Emese: A szövegfeldolgozás elmélete és gyakorlata alsó tagozaton.

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

LBP_TA248G4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course