Ludányi Zsófia oktatói oldala

Helyesírás (C tárgy) (nappali)

Tematika

 1. A magyar helyesírás rövid története, különös tekintettel a 20. századra
 2. Helyesírásunk logikája, belső rendszere
 3. Helyesírásunk dokumentumai, az akadémiai és a szaknyelvi szabályzatok, kéziszótárak. A helyesiras.mta.hu portál
 4. A szabályzat 12. kiadása, a változások bemutatása
 5. Helyesírásunk alapelvei
 6. A külön- és az egybeírás szabályai
 7. A földrajzi nevek
 8. A tulajdonnevek további típusa
 9. Az idegen szavak
 10. Az írásjelek
 11. A rövidítések ás az elválasztás szabályai
 12. Komplex helyesírási gyakorlatok

 

Követelmények

A zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő megírása. (A zárthelyi időpontját a csoporttal közösen egyeztetjük.

Irodalom

 

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBP_TA131G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course