Ludányi Zsófia oktatói oldala

Irodalomtörténet – ókor, középkor, újkor (lev.)

Tematika

1. Ókori irodalom
2. A középkor irodalma
3. Reneszánsz
4. A felvilágosodás korának irodalma
5. A romantika
6. A realizmustól a századfordulóig
7. A modernség irodalma

Követelmények

A tantárgy teljesítése két részterületen való teljesítmény függvénye:

  1. A félév végén írásbeli kollokvium, szükség esetén szóbeli javítási lehetőséggel.
  2. Referátum tartása: az oktató által összeállított listából kiválasztott irodalmi mű bemutatása 15-20 percben, az oktatóval egyeztetve.

A választható irodalmi művek listája a referátumhoz

A referátum követelményei

  • 15-20 perc PPT-vel (vagy Prezivel)
  • A választott irodalmi mű elolvasása
  • A tartalom rövid ismertetése
  • A mű rövid elemzése az oktató által megadott szakirodalom alapján, a forrás feltüntetésével (e-mailben egyeztetendő). Internetről letöltött jegyzetek, Wikipédia használata nem megengedett.
  • A PPT elküldése e-mailben az oktatónak legkésőbb december 17-éig

Irodalom

Pál József (szerk.) 2015. Világirodalom. Akadémiai Kiadó. Budapest. Online elérhető eduID-azonosítóval a MERSZ oldalán.

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

LBP_TA247K4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course