Ludányi Zsófia oktatói oldala

Fonetika (nappali)

Tematika

 • 09. 14.: Bevezetés, a tematika és a kurzus követelményeinek ismertetése
 • 09. 21.: A fonetika tárgya, módszerei, területei. A nyelvi hangzás
 • 09. 28.: Fonetika és fonológia. Fonetikus lejegyzés.
 • 10. 05.: Zárthelyi dolgozat 1. A  beszéd  fiziológiája.  A  beszéd  kivitelezése  (a  beszédképző  szervek felépítése, működése) és a hallás
 • 10. 12.: A  beszéd  fiziológiája.  A  beszéd  kivitelezése  (a  beszédképző  szervek felépítése, működése) és a hallás.
 • 10. 19.: Zárthelyi dolgozat 2. Beszédakusztikai alapfogalmak.
 • 11. 02.: A szupraszegmentális szerkezet
 • 11. 09. Zárthelyi dolgozat 3. A magyar magánhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
 • 11. 16.: A magyar mássalhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
 • 11. 23.: Zárthelyi dolgozat 4. Koartikuláció
 • 11. 30.: Hangsorépítési mintázatok, lejegyzési gyakorlatok
 • 12. 07.: Zárthelyi dolgozat 5.
 • 12. 14.: Pótlási/javítási lehetőség

Követelmények

1. Részvétel az órákon (max. 3 hiányzás).
2. Az 5 kötelező zárthelyi dolgozat megírása (mindegyiknek el kell érnie legalább az elégségest). A dolgozatok összesen adnak ki 100 pontot, értékelés:

 • elégséges: 60–70 pont
 • közepes: 71–80 pont
 • jó: 81–90 pont
 • jeles: 91–100 pont

Pótlási lehetőség az utolsó órán. Fontos tudnivalók a pótzárthelyikről:

 • Alapvetően arra készüljenek, hogy összesen 2 db pót-ZH-t lehet írni.
 • Ha a járványhelyzet miatt sok lesz a hiányzás, a pótzárthelyik kérdését újratárgyaljuk.

A ZH-eredmények megtekinthetők itt (folyamatosan frissül): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bc9HPByioB5jjQMXp0QQspSkfn8crl6M....

Irodalom

Markó Alexandra 2018. Fonetika. In: Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest. 77–198.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA131G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course