Ludányi Zsófia oktatói oldala

Fonetika (nappali)

Tematika

 • 2021. 09. 15. Bevezetés, a tematika és a kurzus követelményeinek ismertetése
 • 2021. 09. 22. A fonetika tárgya, módszerei, területei. A nyelvi hangzás
 • 2021. 09. 28. Fonetika és fonológia. Fonetikus lejegyzés
 • 2021. 10. 06. Zárthelyi dolgozat 1. A beszéd fiziológiája. A beszéd kivitelezése (a beszédképző szervek felépítése, működése) és a hallás
 • 2021. 10. 13. A beszéd fiziológiája. A beszéd kivitelezése (a beszédképző szervek felépítése, működése) és a hallás – folytatás
 • 2021. 10. 20. Zárthelyi dolgozat 2. Beszédakusztikai alapfogalmak
 • 2021. 10. 27. A szupraszegmentális szerkezet
 • 2021. 11. 10. Zárthelyi dolgozat 3. A magyar magánhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
 • 2021. 11. 17. A magyar mássalhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
 • 2021. 11. 24. Zárthelyi dolgozat 4. Koartikuláció
 • 2021. 12. 01. Hangsorépítési mintázatok
 • 2021. 12. 08. Zárthelyi dolgozat 5.
 • 2021. 12. 15. Pótlási/javítási lehetőség, nyelvi naplók prezentálása

Követelmények

1. Részvétel az órákon (max. 3 hiányzás).
2. Az 5 kötelező zárthelyi dolgozat megírása (mindegyiknek el kell érnie legalább az elégségest). A dolgozatok összesen adnak ki 100 pontot, értékelés:

 • elégséges: 60–70 pont
 • közepes: 71–80 pont
 • jó: 81–90 pont
 • jeles: 91–100 pont

Pótlási lehetőség az utolsó órán. Fontos tudnivalók a pótzárthelyikről:

 • Alapvetően arra készüljenek, hogy összesen 2 db pót-ZH-t lehet írni.
 • Ha a járványhelyzet miatt sok lesz a hiányzás, a pótzárthelyik kérdését újratárgyaljuk.

Szorgalmi feladat: egy 5 bejegyzésből nyelvi napló készítése hangtani kérdésekről: max. 15 pont! Aki ad be nyelvi naplót, annak egy darab elégtelen ZH-ját nem kell pótolnia! Részletek a Tananyagsegédletek menüpontban.

A ZH-eredmények megtekinthetők itt (folyamatosan frissül): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bc9HPByioB5jjQMXp0QQspSkfn8crl6M...

Irodalom

Markó Alexandra 2018. Fonetika. In: Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest. 77–198.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA131G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course