Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Egészséges életmód és életvezetés

Tematika

Tartalom heti bontásban:

1.      Az egészség dimenziói, determinánsai. Egészségfejlesztés.

2.      A bőr élettani szerepe és tisztántartása.

3.      Táplálkozási alapelvek.

4.      Testmozgás, sport jelentősége és hatása a szervezetre.

5.      A pihenés fajtái, követelménye. Rekreáció.

6.      Bizonyos szokások káros hatása

7.      A személyi egészség megőrzésének szabályai, mentalhigéné.

8.      A természetes környezet és az ember. A levegő egészségtartama. Klíma és az időjárás. Időjárási frontok hatása az emberre.

9.      A víz egészségtana. Szennyvíz és a víz minőség védelme. A talaj egészségtana. Hulladék-anyagok és egészségügyi jelentőségük

10.    Település-egészségtan. Települések formái, fejlődése. Környezetártalom elleni védelem. Kommunális szolgáltatások, közlekedés, ipar és egészség kapcsolata

11.    Célépületek higiénéje: gyermekellátó intézmények, kórházak, bölcsődék és gyermekotthonok speciális higiénéje, biztonsága.

12.    Munkavédelem területei, szabályozási rendszere. Munkaköri alkalmasság

13.    Foglalkozási ártalmak, foglalkozási betegségek.

14.    Egészségügyi és szociális munkában dolgozók foglalkozási ártalmai, betegségei és azok megelőzése.

15.    Egészségfejlesztés gyakorlata

Követelmények

Követelmények, a tantárgy teljesítésének feltételei: A tantárgy teljesítése és a gyakorlati jegy két részterületen való teljesítmény függvénye:

  1. Kontaktóra - órai aktivitás elvárt
  2. Beadandó feladat +  vizsga

Beadandó: :Tanulócsoportban egészségterv létrehozása 

A beadandó határideje: utolsó szorgalmi hét hétfő éjfél

Helye: elearning felület feltöltés

 

 

Gyakjegy=beadandó megléte +vizsgajegy

Irodalom

 

Irodalom

ž  1997. évi CLIV. törvény

ž  Kertai Pál „ A népegészségügy prioritásai az ezredfordulóig”

ž  Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010. Egészségügyi Minisztérium, 2001.

ž  Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

ž  Új Népegészségügyi Program

ž  Linda Ewles, ina Simnett Egészségfejlesztés

ž  Forrai Judit: A magánélet és az egészség kultúrája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

ž  www.who.int/topics/health_promotion

ž  www.healthcare.com

ž  www.egeszsegeletmod.hu

ž  www.egeszsegeseletmod.com

ž  www.vital.hu

ž  www.mereganyagok.hu

ž  www.egeszsegeseletmod.info

ž  fitt-es-egeszseges.com

ž  www.egeszsegeseletmod-lali.hu

ž  www.lifemagazin.hu

ž  www.hazipatika.com

ž  www.eletmod.portal.hu

 

 

 

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBP_PD131G3 LBP_PD131G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course