Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Szakdolgozati szeminárium

Tematika

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

1.      A szakdolgozat írás általános alapelvei, szabályai

2.      A  szakirodalmi kutatás szabályai

3.      A szakdolgozat elméleti részének összeállítása

4.      A helyes hivatkozás és irodalomjegyzék

5.      A kutatási terv felépítésének szabályai

6.      A kutatási terv elemei (célkitűzés, hipotézisek, vizsgálati minta, módszerek)

7.      A szakdolgozatírás etikai szabályai

 

Követelmények

A kurzus teljesítésének a feltételei:

-          A hallgató legkésőbb a témaválasztás után, a félév elején felveszi a kapcsolatot konzulensével.

-          A munkakapcsolat kezdetén a témavezető megbeszéli a hallgatóval a felé támasztott követelményeket, és saját vállalásait.

-          A szakdolgozat készítése során a szakdolgozó folyamatos munkakapcsolatban áll a témavezetővel. Folyamatosan számot ad munkája előrehaladásáról, szakmai kérdéseket, problémákat fogalmaz meg melyeket a konzultációk alkalmával megvitat témavezetőjével

-          A hallgató dokumentálja a konzultációk időpontjait, amit a témavezető aláírásával jóváhagy

-          A hallgató tanulmányozza az adekvát szakirodalmat

-          A szakdolgozati vázlat önálló elkészítése

-          A félév során a hallgató legalább két alkalommal személyesen folytat megbeszélést a konzulensével. (ezen kívül még van lehetősége e-mailen, telefonon konzultálni, illetve témavezetője által javasolt módon kapcsolatot tartani.)

 

Irodalom

Dr. Mihályi Péter Hogyan írjunk szakdolgozatot?

UMBERTO ECO HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT? 

 

Tantárgy kredit

5

Tantárgykód

NBP_CG451D5

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course