Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Egészségnevelés mentálhigiéné

Követelmények

Beadandó feladat:

*Határidő: 2020. május 06.-a éjfél

*Téma: Saját területen egészségfejlesztési terv készítése

*Terjedelem: 3-5 oldal

Vizsga:

Írásbeli vizsga- vizsgaidőszakban 2 időpont

Irodalom

*Barabás Katalin: Egészségfejlesztés Alapismeretek pedagógusok számára

*Forrai Judit: A magánélet és az egészség kultúrája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

*Egészségfejlesztés - Linda Ewles - Ina Simnett

*1997. évi CLIV. törvény /egészségügy tv/

*Kertai Pál „ A népegészségügy prioritásai az ezredfordulóig”

*Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010. Egészségügyi Minisztérium, 2001.

*Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

*Új Népegészségügyi Program

*Egészségfejlesztés

*Barabás Katalin: Egészségfejlesztés Alapismeretek pedagógusok számára

*Forrai Judit: A magánélet és az egészség kultúrája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

*Egészségfejlesztés - Linda Ewles - Ina Simnett

*Varsányi P, Vitrai J. (szerk.) Egészségjelentés2016 - Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI), 2017.

*Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztési Koncepció. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2015.

*Járomi É, Szilágyi K, Vitrai J. (2015) Az egészségkultúra fogalma, vizsgálatának lehetőségei a köznevelési intézményekben - Szakirodalmi áttekintés Egészségfejlesztés LVI. évf. 2015. 5-6. szám

*Dr. Somhegyi A. (2012): A teljes körű iskolai egészségfejlesztés országos megvalósítását elősegítő elemek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben Népegészségügy/90. évfolyam 3. s

 

Tantárgy kredit

5

Tantárgykód

LSP_EB123K5

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course