Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Szülő csecsemő/kisgyermek konzultáció

Tematika

A kora gyermekkori regulációs zavarok elsődlegesen az excesszív (erőteljes) sírásban,

krónikus nyugtalanságban, alvászavarban, táplálkozási és gyarapodási rendellenesség

tüneteiben, valamint a játéktevékenység iránti kedvetlenségben mutatkoznak

meg. E viselkedésbeli problémák a 2. életévtől kibővülnek többek között a testvérek

közötti rivalizálás, a dacos ellenkezés, az intenzív szeparációs félelem és a kontroll

nélküli dühkitörések tüneteivel. Mindezek a zavarok a szülő-csecsemő/kisgyermek

kapcsolat nehézségeit vonhatják maguk után, vagy fordítva a kapcsolati nehézségek

is vezethetnek viselkedésbeli problémákhoz.

A regulációs zavarok felismerése és konzulens vagy terapeuta általi kezelése ma

már a korai prevenció és intervenció fontos elemének tekinthető Magyarországon is.

Miután a regulációs zavarok tüneteinek eredete sokrétű lehet, így ennek elméleti

megközelítése is többirányú: pszichoanalitikus, kötődéselméleti, fejlődéspszichológiai,

interakcionista, rendszerszemléleti és ezek alapján integratív. Az elméleti ismeretek

gyakorlatba való átültetése az egyik legnehezebb szakmai kihívás. Az egyidejű

elméleti és gyakorlati meggondolások párosulva egy mélyebb önrefl ektív hozzáállással

állandó kísérői a rugalmas és professzionális szakmai munkának.

Kurzus típusa

Egyéb kurzus / Other Course

Tantárgyleírás (file)