Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Szülő csecsemő/kisgyermek konzultáció

Tematika

A kora gyermekkori regulációs zavarokkal küzdő családok segítése a konzultáció elsődleges célja.

Regulációs zavar közé tartozik elsődlegesen az excesszív (erőteljes) sírás, krónikus nyugtalanság, alvászavar, táplálkozási és gyarapodási rendellenesség, valamint a játéktevékenység iránti kedvetlenség.

E viselkedésbeli problémák a 2. életévtől kibővülnek többek között a testvérek közötti rivalizálás, a dacos ellenkezés, az intenzív szeparációs félelem és a kontroll nélküli dühkitörések tüneteivel.

Mindezek a zavarok a szülő-csecsemő/kisgyermek kapcsolat nehézségeit vonhatják maguk után, vagy fordítva a kapcsolati nehézségek is vezethetnek viselkedésbeli problémákhoz.

A regulációs zavarok felismerése és konzulens vagy terapeuta általi kezelése ma már a korai prevenció és intervenció fontos elemének tekinthető Magyarországon is.

Miután a regulációs zavarok tüneteinek eredete sokrétű lehet, így ennek elméleti megközelítése is többirányú: pszichoanalitikus, kötődéselméleti, fejlődéspszichológiai, interakcionista, rendszerszemléleti és ezek alapján integratív.

Az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése az egyik legnehezebb szakmai kihívás. Az egyidejű elméleti és gyakorlati meggondolások párosulva egy mélyebb önrefl ektív hozzáállással állandó kísérői a rugalmas és professzionális szakmai munkának.

Kurzus típusa

Egyéb kurzus / Other Course