Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Resztoratív konfliktuskezelés és mediáció

Tematika

A tantárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a resztoratív konfliktuskezelés és a mediációs technika elméleti és gyakorlati hátterével. Cél, hogy a résztvevő megismerjen különböző konfliktushelyzeteket, és konfliktuskezelési technikákat, amelyekkel a konfliktus feloldható, és ismeretet szerezzen ezek hátteréről és következményeiről. A cél olyan ismeret átadása, melyeket képes alkalmazni munkája során.

A tantárgy tartalma:

-        A konfliktus forrásai, konfliktus természete, folyamata.

-        Konfliktus a személyek és személyek, csoportok és csoportok, személyek és csoportok között, a pszichopedagógiai működési területén.

-        A mások álláspontjának megismerése, a pszichopedagógiai szereppartnerek vonatkozásában

-        Konfliktuskezelés lehetőségei és hatásuk: konfliktuskezelési stílus, asszertív kommunikáció, figyelem és empátia, érvelés, meggyőzés, befolyásolás.

-        A resztoratív szemlélet fogalmai, alapelvei és történeti háttere.

-        A retributív és a resztoratív szemlélet sajátosságai.

-        A mediációs folyamat.

-        Resztoratív konfliktuskezelés a fogyatékkal élők segítő/ellátórendszerében.

              -         Konfliktushelyzetek elemzése, reflektív naplók megbeszélése

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBP_GP163G3 LBP_GP163G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course