Veres Gábor weboldala

Városunk kulturális öröksége

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MK146G3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course