Prantner Csilla portálja

Hálózati Médiakommunikáció

Tematika

1. Bevezetés, alapelvek, eszközök
2. A tervezés előtti lépések
3. A weboldalakkal szemben támasztott követelmények
4. Felhasználó központú tervezés, Web 2.0, használhatóság, felhasználói élmény
5. A HTML, az XHTML és a W3C
6. Weboldalfejlesztés elmélet 
7. HTML leírónyelv, első HTML oldal készítése
8. HTML leírónyelv, színek, kép, táblázat, linkek
9. Hátterek készítése a dokumentumokhoz
10. CSS3.

Követelmények

1. Elméleti ZH
2. Gyakorlati ZH Dreamweaverben. 
3. Beadandó feladat HTML5-ben és CSS3-ban.

Irodalom

Csanádi Péter–Kvaszingerné Prantner Csilla–Nagy Dénes–Tömösközi Péter: Weblapszerkesztés. 2014.

Jó HTML5 és CSS3 összefoglaló: http://www.tutorial.hu/html5-es-css3/

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MI788G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course

Tantárgyleírás (file)