Prantner Csilla portálja

Médiainformatika (Nappali)

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MI821G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course

Tantárgyleírás (file)