Prantner Csilla portálja

Weblapszerkesztés I. (Nappali)

Tematika

1. Bevezetés, alapelvek, eszközök
2. A tervezés előtti lépések
3. A weboldalakkal szemben támasztott követelmények
4. Felhasználó központú tervezés, Web 2.0, használhatóság, felhasználói élmény
5. A HTML, az XHTML és a W3C
6. Weboldalfejlesztés elmélet 
7. HTML leírónyelv, első HTML oldal készítése
8. HTML leírónyelv, színek, kép, táblázat, linkek
9. HTML leírónyelv, szövegjelölők használata
10. Hátterek készítése a dokumentumokhoz és karakterkódolás
11. Az akadálymentes webolalak ismérvei
12. CSS3.

Követelmények

A gyakorlati jegy megszerzéséhez szükséges követelmények:
1. Elméleti ZH
2. Gyakorlati HTML ZH
3. Beadandó feladat

Irodalom

Kvaszingerné Prantner Csilla–Nagy Dénes–Tömösközi Péter–Csanádi Péter: Weblapszerkesztés. 2014.
Jó HTML5 és CSS3 összefoglaló: http://www.tutorial.hu/html5-es-css3/

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_IK170G4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course