Website of Dr. Dávid Mária

Bemutatkozás

Elérhetőség

Intézmény: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézet
Cím: 3300, Eger, Klapka u. 12. 
II. emelet 205 :
Tel:  +3636520400/3142
E-mail: david.maria  (k u k a c ] uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra

Szerda: 10 - 11.30

Rövid bemutatkozás

1991 - től dolgozom az Eszterházy Károly Egyetemen, jelenleg főiskolai tanári beosztásban. Végzettségeim: pszichológus, oligofrénpedagógia és logopédia szakos gyógypedagógus valamint munka- pályatanácsadó szakpszichológus

Fő feladataim: gyógypedagógia Ba szakos valamint a pedagógusképzés különböző szakjain tanuló hallgatók gyógypedagógiai és/vagy pszichológiai előadásainak, szemináriumainak vezetése. Pedagógus szakvizsga programokban tanácsadás, tanulásmódszertan, tehetséggondozás tanegységek oktatása, szupervíziók vezetése. Szakfelelősi, tananyag-fejlesztési és képzésfejlesztési feladatok ellátása. Hazai és nemzetközi projektekben szakmai vezetői feladatok ellátása, doktori képzésben oktatás, témavezetés.

Kutatási területeim: Az önszabályozott tanulás és a motivációs jellemzők vizsgálata. Tanulási és pályatanácsadás, Korai beszédfejlődés és fejlesztés, az IKT használat képességekre gyakorolt hatása, Tehetséggondozás, 

Önéletrajz

Iskolai végzettség:

1./ Debreceni Egyetem pszichológia doktori iskola (1998 – 2001)

2./ ELTE BTK Tanácsadó szakpszichológusi képzés (1993-1996)

3./ Eötvös Lóránd Tudományegyetem Psichológia szak Budapest (1987 – 1992)

4./ Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Budapest (1974 – 1978)

Oktatási feladat:

Gyógypedagógiai, pszichológiai és tanácsadási tanegységek oktatása az Egyetem minden képzési szintjén.

Tehetséggondozás és mentorálás témakörében előadások, továbbképzési programok tartása.

Szakdolgozati, TDK dolgozati és Ph.D doktori témavezetés

A gyógypedagógia Ba alapképzési szakon szakfelelősi és logopédia szakirány felelősi feladatok elátása

Nyelvismeret: Angol nyelv, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga

 

Tanulmányutak: 

1998 és 2000 között a COMENIUS 3.1. Nemzetközi kutatás az iskolai alulteljesítésről c. projekt szakmai vezetője voltam. Ennek keretében, több tanulmányúton vettem részt a Brüsszeli Katolikus Főiskolán és a Cambridge -i Egyetemen.  200-ben, Cambridgeben egyhetes pedagógus továbbképzési program egyik oktatója voltam. 

2006-ban a 57059-CP-1-SE-COMENIUS-C31 Pupil underachievement: training for school improvement című, „Arion” nevű nemzetközi pedagógus-továbbképzési program kidolgozója és szakmai vezetője voltam

2007-től folyamatosan dolgozom nemzetközi pályázatokban. JOCITE (Joint curriculum in teacher education) elnevezésű, 133928-LLP-1-2007-1-NL-ERASMUS-ECDSP referenciaszámú multilaterális EU projekt keretében a közös mestertanár képzés tantervének kifejlesztése érdekében 8 ország 9 egyetemének szakembereivel dolgoztam együtt, -

SPRITE (Shared Practice in teacher education 133785-LLP-1-2007-1-NL-COMENIUS-CMP) Célja: a közös gyakorlati tanárképzés kialakítása

- INNOTE Induction for Novice Teacher elnevezésű, 503108-2009-LLP-NL-COMENIUS-CNW referenciaszámú multilaterális EU projekt. Célja a pályakezdő pedagógusok beilleszkedésének segítése.

- Social Network in Teacher Education– (SoNetTe) elnevezésű, 531150-LLP-NL-KA3-KA3MP referenciaszámú multilaterális EU projekt. Célja: Nemzetközi tanuló hálózatok létrehozása a tanárképzés érdekében

Kb. 20 egyhetes nemzetközi tanulmányúton vettem részt Európa különböző országaiban.

Szerkesztői tevékenysége:

  1. Vargáné Dávid Mária (2003) szerk: Pályaválasztási információk az iskolában: Borsod – Abauj – Zemplén Megyei Munkaügyi Központ., Miskolc. (57 oldal)
  2. Vargáné Dávid Mária (2003) szerk. Pedagógiai tanácsadási módszerek a pályaválasztás segítésében. Borsod – Abauj – Zemplén Megyei Munkaügyi Központ. Miskolc (69 oldal)
  3. Vargáné Dávid Mária (2003) szerk: Pályaorientációs foglalkozások és a munkaerőpiacon való eligazodás támogatása az iskolában, Borsod – Abauj – Zemplén Megyei Munkaügyi Központ. Miskolc (55 oldal)
  4.  Maria David – E. Magdolna Varga - Agnes Ludányi (2007) Ata Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXXIV, Sectio Psycologiae „ARION” „Studies from the Field of Applied Psychology and Social Pedagogy” EKF Líceum kiadó, Eger , (195 oldal)
  5.  Dávid Mária szerk.: (2008) Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban. Elméleti ismeretek (Készült: az Equal program 2004-2007 között folyó Második Esély című, A/91-es kódjelű projektje keretében). EKF. Eger, (58 oldal)
  6. Dávid Mária szerk.: (2008) Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban. Hallgatói munkafüzet (Készült: az Equal program 2004-2007 között folyó Második Esély című, A/91-es kódjelű projektje keretében). EKF. Eger, (32 oldal
  7. Dávid Mária (szerk.) A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. 111 p.(Módszertani kiadványok) (ISBN:978-963-9894-88-4)
  8. Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna szerk. Tudásbázia a tanulási képességek fejlesztéséhez, az önszabályozó tanulás kialakulásához. „Digitális átállás az oktatásban” TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 projekt,  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015.

Fotó

Beosztás

Intézetigazgató főiskolai tanár

Egység

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Pedagógiai Kar - Gyógypedagógiai Intézet

Az oktató e-learninges felülete