Dorner László oktatói weboldala

Bemutatkozás

Elérhetőség

Intézmény: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet
Cím: 3300, Eger, Klapka u. 12.
Iroda: Érsekkeri tömb 110.iroda
Tel: +36 36 520400 (3127 mellék)
E-mail: dorner.laszlo [ k u k a c ] uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra

Kedd 10:30-11:30
 

Rövid bemutatkozás

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetében adjunktusként dolgozom. 2011 szeptemberétől pszichológiai tárgyakat oktatok. Pszichológusi és pszichológia szakos tanári végzettségem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem 2011-ben. 2012-ben kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában, kutatási témám az önkéntesség pszichológiai háttere, ahol doktori értekezésemet 2020-ban védtem meg "Az önkéntesség lélektani vonatkozásainak empirikus vizsgálatai" címmel. Korábban tanszéki kutatást végeztünk az IKT eszközök pszichikus funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálatát célozva, melynek keretében a Magyar Pszichológiai Szemle 71. évfolyamának első kötetében adtuk közre kutatási eredményeinket. Azóta a milánói Universitá Cattolica Egyetemmel, és a Notthingham Egyetemmel közös kutatásokban veszek részt az önkéntesség kapcsán, valamint bekapcsolódtam a Komplex Alapprogram Mérés-Értékelés munkacsoportjába, ahol a szociális kompetencia, valamint a tanári énhatékonyság mérése áll munkám fókuszában.2021-től az Önkéntes Szemle egyik rovatvezetője vagyok. Részt veszek egyéb egyetemi képzések, kurzusok tartásában, programok szervezésében is (pl. interkulturális érzékenyítő tréning dolgozóknak és külföldi hallgatóknak, Tanítsunk Magyarországért Program mentorfelkészítő tanára és szupervizora, Kepes György Szakkollégium mentortanára). Több egyetemi bizottság (Bizottság a Fenntartható Fejlődésért, Hallgatói Fegyelmi Bizottság) tagja vagyok. 2023 óta Williams Életkészségek Program facilitátor tanúsítvánnyal is rendelkezem, így stresszmenedzsment és pszichoszociális készségfejlesztő tréningeket is tartok. Kollégáimmal a Pszichológiai Szolgáltatások Központja keretein belül a hallgatók pszichológiai segítségnyújtásában is részt veszek

Önéletrajz

Iskolai végzettség:

2020 - PhD fokozat, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola

2012 - 2015 Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Pszichológia Program 

2011 - Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, okleveles pszichológus

2011-  Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, pszichológia szakos tanár

 

Oktatási feladat:

2011-től oktatok az Eszterházy Károly Egyetemen (2016-ig Főiskola), eddig oktatott tárgyak: 

Szemináriumok:

Kommunikációfejlesztő tréning, Készségfejlesztés I. és II., Konfliktusmegoldó tréning, A pedagógusszemélyiség fejlesztése, Tanári pályaorientáció, A személyiség fejlődése, Gyakorlat I. és II., Egyéni fejlesztési ismeretek, Nem formális tanulás, Ifjúsági szolgáltatások, Ifjúsági munka, Önkormányzatok és civil szféra, Ifjúsági közművelődés, Szakmai képességfejlesztés I. és II., A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája, Szakpszichológia, Kutatásmódszertan, Attitűdformálás (angol), Tanulásmódszertan (magyar és angol), A tanári tevékenység pszichológiája

Kollokviumok:

Pályaorientációs ismeretek, Életút pszichológia, Drogprevenció, Neveléslélektani kutatások, Sportpszichológia, Személyiség-és egészségpszichológia

 

EGYÉB OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK

  • Szakdolgozati témavezetés csecsemő- és kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakokon, valamint a tanárképzésben
  • Bizottságokban való részvétel
  • TDK témavezetés

Nyelvismeret:

  • Angol nyelv, államilag elismert felsőfokú C (ECL típusú) nyelvvizsga
  • Olasz nyelv, államilag elismert középfokú C (BME típusú) nyelvvizsga

 

Kutatási téma:

- az önkéntesség pszichológiai háttere (a véradás motivációs és élményháttere)

- az IKT eszközök pszichikus funkciókra gyakorolt hatása

-Tanári énhatékonyság és fejlesztésének lehetőségei

- A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése

Tanulmányutak: 

2015. Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano (szakmai együttműködés építése)
 

Szerkesztői tevékenysége:

2012-2019 Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőségi titkára

2021- Önkéntes Szemle rovatvezető

 

Készített oktató anyagok és oktatási segédletek:

2015: Tanári és tanulói személyiségfejlesztés (Dr. Szebeni Ritával és Dr. Hanák Zsuzsannával közösen)
2015: Civil szféra és önkéntesség a XXI.században. Szöveggyűjtemény az egri Roma szakkollégium számára
2023: A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája
2023: Tanítsunk Magyarországért Program

Egyéb feladatok:

  • A Pszichológia Intézet Erasmus koordinátora
  • Az egyetemi véradásszervezés és az oktatói rekreációs tevékenységek önkéntes szervezője (Lakó Judittal közösen)
  • Tudománynépszerűsítő előadások tartása (az önkéntesség lélektani vonatkozásai, a mentális egészség, környezetvédelem lélektani aspektusai stb témakörökben)
  • Mentortanár, Kepes György Szakkollégium Nevelés-és Társadalomtudományi Tagozat (tagozatvezetés és szakszemináriumok tartása)
  • Mentorfelkészítő és szupervízor, Tanítsunk Magyarországért Program

 

Fotó

Dorner László, PhD

Beosztás

adjunktus

Egység

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet, Érsekkerti tömb, 1.emelet 110.szoba