Dorner László oktatói weboldala

Bemutatkozás

Elérhetőség

Intézmény: Eszterházy Károly Egyetem Pszichológia Intézet
Cím: 3300, Eger, Klapka u. 12.
Iroda: Érsekkeri tömb 110.iroda
Tel: +36 36 520400 (3127 mellék)
E-mail: dorner.laszlo [ k u k a c ] uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra

Szerda 10:30-11:30
 

Rövid bemutatkozás

Az Eszterházy Károly Egyetem Pszichológia Intézetében adjunktusként dolgozom. 2011 szeptemberétől pszichológiai tárgyakat oktatok. Pszichológusi és pszichológia szakos tanári végzettségem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem 2011-ben. 2012-ben kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában, kutatási témám az önkéntesség pszichológiai háttere, ahol doktori értekezésemet 2020-ban védtem meg "Az önkéntesség lélektani vonatkozásainak empirikus vizsgálatai" címmel. Korábban tanszéki kutatást végeztünk az IKT eszközök pszichikus funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálatát célozva, melynek keretében a Magyar Pszichológiai Szemle 71. évfolyamának első kötetében adtuk közre kutatási eredményeinket. Azóta a milánói Universitá Cattolica Egyetemmel, és a Notthingham Egyetemmel közös kutatásokban veszek részt az önkéntesség kapcsán, valamint bekapcsolódtam a Komplex Alapprogram Mérés-Értékelés munkacsoportjába, ahol a szociális kompetencia, valamint a tanári énhatékonyság mérése áll munkám fókuszában. Részt veszek egyéb egyetemi képzések, kurzusok tartásában, programok szervezésében is (pl. interkulturális érzékenyítő tréning dolgozóknak és külföldi hallgatóknak, Tanítsunk Magyarországért Program mentorfelkészítő tanára, Kepes György Szakkollégium mentortanára). 

Önéletrajz

Iskolai végzettség:

2020 - PhD fokozat, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola

2012 - 2015 Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Pszichológia Program 

2011 - Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, okleveles pszichológus

2011-  Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, pszichológia szakos tanár

 

Oktatási feladat:

2011-től oktatok az Eszterházy Károly Egyetemen (2016-ig Főiskola), eddig oktatott tárgyak: 

Szemináriumok:

Kommunikációfejlesztő tréning, Készségfejlesztés I. és II., Konfliktusmegoldó tréning, A pedagógusszemélyiség fejlesztése, Tanári pályaorientáció, A személyiség fejlődése, Gyakorlat I. és II., Egyéni fejlesztési ismeretek, Nem formális tanulás, Ifjúsági szolgáltatások, Ifjúsági munka, Önkormányzatok és civil szféra, Ifjúsági közművelődés, Szakmai képességfejlesztés I. és II., A tanulók megismerésének pszichológiája, A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája, Szakpszichológia, Kutatásmódszertan, Attitűdformálás (angol), Tanulásmódszertan (magyar és angol), Tanári tevékenység pszichológiája

Kollokviumok:

Pályaorientációs ismeretek, Életút pszichológia, Drogprevenció, Neveléslélektani kutatások, Sportpszichológia

 

EGYÉB OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK

  • Szakdolgozati témavezetés csecsemő- és kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakokon, valamint a tanárképzésben
  • Bizottságokban való részvétel
  • TDK témavezetés

Nyelvismeret:

  • Angol nyelv, államilag elismert felsőfokú C (ECL típusú) nyelvvizsga
  • Olasz nyelv, államilag elismert középfokú C (BME típusú) nyelvvizsga

 

Kutatási téma:

- az önkéntesség pszichológiai háttere (a véradás motivációs és élményháttere)

- az IKT eszközök pszichikus funkciókra gyakorolt hatása

-Tanári énhatékonyság és fejlesztésének lehetőségei

- A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése

Tanulmányutak: 

2015. Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano (szakmai együttműködés építése)
 

Szerkesztői tevékenysége:

2012-2019 Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőségi titkára

Készített oktató anyagok és oktatási segédletek:

2015: Tanári és tanulói személyiségfejlesztés (Dr. Szebeni Ritával és Dr. Hanák Zsuzsannával közösen)
2015: Civil szféra és önkéntesség a XXI.században. Szöveggyűjtemény az egri Roma szakkollégium számára

Egyéb feladatok:

  • A Pedagógiai Kar Erasmus koordinátora
  • Az egyetemi véradásszervezés és az oktatói rekreációs tevékenységek önkéntes szervezője (Lakó Judittal közösen)
  • Tudománynépszerűsítő előadások tartása (az önkéntesség lélektani vonatkozásai, a mentális egészség, környezetvédelem lélektani aspektusai stb témakörökben)
  • Mentortanár, Kepes György Szakkollégium
  • Mentorfelkészítő, Tanítsunk Magyarországért Program

 

Fotó

Beosztás

adjunktus

Egység

Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet, Érsekkerti tömb, 1.emelet 110.szoba