Dorner László oktatói weboldala

Bemutatkozás

Elérhetőség

Intézmény: Eszterházy Károly Egyetem
Cím: 3300, Eger, Klapka u. 12.
Iroda: Érsekkeri tömb 110.iroda
Tel: +36 36 520400 (3127 mellék)
E-mail: dorner.laszlo [ k u k a c ] uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra

Kedd: 15:§0-16:00
 

Rövid bemutatkozás

Az Eszterházy Károly Egyetem Pszichológia Intézetében tanársegédként dolgozom. 2011 szeptemberétől pszichológiai tárgyakat oktatok. Pszichológusi és pszichológia szakos tanári végzettségem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem 2011-ben. 2012-ben kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában, kutatási témám az önkéntesség pszichológiai háttere. Az egyik aktuális tanszéki kutatásunk az IKT eszközök pszichikus funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálatát célozta, melynek keretében a Magyar Pszichológiai Szemle 71. évfolyamának első kötetében adtuk közre kutatási eredményeinket. Azóta a milánói Universitá Cattolica Egyetemmel, és a Notthingham Egyetemmel közös kutatásokban veszek részt az önkéntesség kapcsán, valamint bekapcsolódtam a Komplex Alapprogram Mérés-Értékelés munkacsoportjába, ahol a szociális kompetencia, valamint a tanári énhatékonyság mérése áll munkám fókuszában. Részt veszek egyéb egyetemi képzések tartásában is (pl. interkulturális érzékenyítő tréning dolgozóknak és külföldi hallgatóknak)

Önéletrajz

Iskolai végzettség:

2012 - Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Pszichológia Program 

2011 - Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, okleveles pszichológus

2011-  Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, pszichológia szakos tanár

 

Oktatási feladat:

2011-től oktatok az Eszterházy Károly Egyetemen (2016-ig Főiskola), eddig oktatott tárgyak: 

Szemináriumok:

Kommunikációfejlesztő tréning, Készségfejlesztés I. és II., Konfliktusmegoldó tréning, A pedagógusszemélyiség fejlesztése, Tanári pályaorientáció, A személyiség fejlődése, Gyakorlat I. és II., Egyéni fejlesztési ismeretek, Nem formális tanulás, Ifjúsági szolgáltatások, Ifjúsági munka, Önkormányzatok és civil szféra, Ifjúsági közművelődés, Szakmai képességfejlesztés I. és II., A tanulók megismerésének pszichológiája, A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája, Szakpszichológia, Kutatásmódszertan, Attitűdformálás (angol), Tanulásmódszertan (magyar és angol), Tanári tevékenység pszichológiája

Kollokviumok:

Pályaorientációs ismeretek, Életút pszichológia, Drogprevenció, Neveléslélektani kutatások, Sportpszichológia

 

EGYÉB OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK

  • Szakdolgozati témavezetés csecsemő- és kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakokon, valamint a tanárképzésben
  • Bizottságokban való részvétel
  • TDK témavezetés

Nyelvismeret:

  • Angol nyelv, államilag elismert felsőfokú C (ECL típusú) nyelvvizsga
  • Olasz nyelv, államilag elismert középfokú C (BME típusú) nyelvvizsga

 

Kutatási téma:

- az önkéntesség pszichológiai háttere (a véradás motivációs és élményháttere)

- az IKT eszközök pszichikus funkciókra gyakorolt hatása

-Tanári énhatékonyság és fejlesztésének lehetőségei

- A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése

Tanulmányutak: 

2015. Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milano (szakmai együttműködés építése)
 

Szerkesztői tevékenysége:

2012-2019 Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőségi titkára

Készített oktató anyagok és oktatási segédletek:

2015: Tanári és tanulói személyiségfejlesztés (Dr. Szebeni Ritával és Dr. Hanák Zsuzsannával közösen)
2015: Civil szféra és önkéntesség a XXI.században. Szöveggyűjtemény az egri Roma szakkollégium számára

Egyéb feladatok:

  • A Pedagógiai Kar Erasmus koordinátora
  • Az egyetemi véradásszervezés és az oktatói rekreációs tevékenységek önkéntes szervezője (Lakó Judittal közösen)
  • Tudománynépszerűsítő előadások tartása (az önkéntesség lélektani vonatkozásai, a mentális egészség, környezetvédelem lélektani aspektusai stb témakörökben)

 

Fotó

Beosztás

tanársegéd

Egység

Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet, Érsekkerti tömb, 1.emelet 110.szoba