Faragó Boglárka weboldala

Játékpszichológia, játékpedagógia_levelező

Tematika

 • Bevezetés, A játék fogalma, értelmezése, jellemzői
 • A játék története
 • A játékkal kapcsolatos biológiai, pedagógiai- pszichológiai elméletek
 • Különböző életkori szakaszok jellegzetes játékai – a csecsemő és kisgyermekkor - A művelethangsúlyos játékok fogalma, jellemzői, fajtái, A művelethangsúlyos játék szerepe a gyermek fejlődésében
 • Különböző életkori szakaszok jellegzetes játékai – az óvodáskor - A szerepjáték fogalma, jellemzői, fajtái, A szerepjáték szerepe a gyermek fejlődésében, A bábjáték fogalma, jellemzői, fajtái, A bábjáték szerepe a gyermek fejlődésében
 • Különböző életkori szakaszok jellegzetes játékai – a kisiskoláskor - A szabályjáték fogalma, jellemzői, fajtái, A szabályjáték szerepe a gyermek fejlődésében, A népi játékok
 • Játékterek, játékszerek
 • Társak szerepe a játékban, Egykorú társak szerepe a játékban, Pedagógus szerepe a játékban
 • A játék felhasználása a gyermek megismerésében, a játék személyiségfejlesztő szerepe, A játék személyiségfejlesztő szerepe: a játék, mint a gyerek öngyógyításának eszköze, a játék terápiás felhasználása
 • Korunk játékai: fantasyjátékok, és virtuális játékok
 • A megfigyelés, mint a gyermek megismerésének pedagógiai, pszichológiai módszere, A gyermek fejlettsége a játék tükrében (mozgás, beszéd, társas kapcsolatok, érzelmi élet, kognitív fejlődés)

Követelmények

 • A gyakorlati jegyhez egy sikeres zárthelyi dolgozat szükséges.
  • A zárthelyi dolgozat sikeres teljesítéséhez 50% szükséges: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88 % jó, 89-100% jeles.
  • A zárthelyi dolgozat teszt jellegű, a részletes tematikában látható témakörökből.
 • A kurzus részvételköteles a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint az órák 75%-án kötelező a részvétel.

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

 • Maszler Irén2002: Játékpedagógia. Coménius, Pécs. 7-110. p.
 • Kovács György – Bakosi Éva 2007.: Játékpedagógiai ismeretek. Debrecen. 25-54., 55-71., 90-119., 156-215

Ajánlott irodalom:

 • Kovács György – Bakosi Éva 2005: Játék az óvodában. Didakt kiadó, Debrecen. 9-34., 41-55., 63-69., 119-147.,155-207., 213-240
 • Stöckert Károolyné (szerk.): Játékpszichológia.1997 ELTE Eötvös kiadó Budapest. 58-63121-148.,194-198.,215-230., 235-238., 250-281. p.
 • Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes 1997: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest. 122-145.p.

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

Kötelező:

Ajánlott:

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

LMP_ND122G4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)