Faragó Boglárka weboldala

Személyiség- és szociálpszichológia_levelező

Tematika

 • A személyiség- és szociálpszichológia fogalma, helyük a pszichológia tudományán belül, főbb területeik
 • A személyiség fogalma, alapvető jellemzői, A személyiség diszpozícionális megközelítései: típustanok és vonáselméletek, a Big Five
 • A fontosabb személyiségelméletek: dinamikus megközelítések
 • A fontosabb személyiségelméletek: tanulásközpontú megközelítések és kognitív pszichológia
 • A fontosabb személyiségelméletek: fenomenológiai irányzatok
 • A szocializáció, a szocializáció rendszerei és színterei, a családi és az intézményes nevelés szerepe a szocializációban
 • Személypercepció, értékek, vélemények, nézetek, attitűdök, előítéletek
 • A szociálpszichológiai értelemben vett csoport általános jellemzői. Interperszonális kapcsolatok a csoportban, társas interakció, viszony, a proszociális viselkedés és az agresszió szociálpszichológiai értelmezése
 • Társas befolyásolás a csoportban, a többség hatása a kisebbségre, és a kisebbség hatása a többségre; A konfliktus és az együttműködés meghatározói a csoportban. Tömeglélektan: tömeghelyzetek és kollektív tudatjelenségek

Követelmények

kollokvium, írásbeli vizsga

Vizsga időpontok (csak az egyikre kell eljönni, ha az nem sikerül, még egy javító lehetőség van, feljelentkezni nem kell egyik alkalomra sem):

 • Október 12.  szombat 8:00, B/nagyelőadó
 • Október 25. péntek 8:00, ÉK/2 vagy ÉK/4 (amelyik szabad lesz)
 • November 9. szombat 8:00, ÉK/2 vagy ÉK/4 (amelyik szabad lesz)

A vizsga a vizsgaidőszakban a Neptunban is meg lesz hirdetve, akkorra azonban már le szeretném vizsgáztatni Önöket, így addigra meg lesz a jegyük, viszont a vizsgát akkor is fel kell majd venniük, mert ahhoz fogom tudni beírni a jegyet.

Irodalom

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Carver, Charles S. - Scheier Michael F. (2006): Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. ISBN 9789633897096
 • Csepeli György (2014): Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest, Kossuth Kiadó. ISBN 9789630976169
 • Smith, E. R.; Mackie, D.M.; Claypool, H.M. (2016): Szociálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9789633122518

 

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

 

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

LBP_TA016K3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)