Faragó Boglárka weboldala

Az egyéni bánásmód pszichológiája

Tematika

 • Az átlagtól való eltérés, a normál fejlődésmenettől való eltérést jelző tünetek. Az átlagos tanulók közötti egyéni különbségek.
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az iskolában
 • Gyermekbántalmazás. Iskolai agresszió
 • Lassú tanulók jellemzői, segítésük az iskolában.
 • Az iskolai alulteljesítés fogalma, okai, kezelési lehetőségei, más teljesítményzavaroktól való elkülönítése.
 • Tanulási zavarok, részképességzavarok: a dyslexia, dysgraphia, dyscalculia jellemzése, a pedagógiai segítségnyújtás lehetőségei.
 • Gyógypedagógiai problémákkal élő tanulók megjelenése a közoktatásban: látás, hallás, beszéd, mozgás értelmi fogyatékkel élő tanulók együttnevelése az iskolában
 • A tehetséges tanulók jellemzése, felismerése és fejlesztési lehetőségei az iskolában
 • Magatartási és szocializációs zavarok csoportjai, kezelésük.
 • Biológiai alapfunkciók zavarai (alvás- és evészavarok) Szorongásos rendellenességek (fóbiák, kényszerbetegség), Hangulati élet zavarai a gyermekkorban, Súlyos mentális zavarok (autizmus),
 • Az intézményes segítségnyújtás színterei, a nevelési tanácsadó és a pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége

Követelmények

 • A kontaktóra minimum 70%-án való részvétel (TVSZ szerint).
 • Órai aktivitás.
 • Egy önálló házi dolgozat elkészítése 3-4 oldal terjedelemben (Microsoft Word, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus).

Irodalom

Kötelező irodalmak

Ajánlott irodalmak

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LMP_PS025G2 (NMP_PS025G2)

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)