Göncziné Kapros Katalin

Számítógépes adatfeldolgozás

Tematika

1. hét A tárgy célja, tartalma, követelményei. A táblázatkezelő szoftver általános jellemzői (MS Excel 2013). Egy konkrét táblázatkezelő grafikus felhasználói felületének megismerése. Alapfogalmak, cellaformázási lehetőségek.

2. hét Adattípusok. Sorozatok. Egyéni lista. Matematikai képletek. Relatív, abszolút, vegyes hivatkozás.

3. hét Az adatok grafikus ábrázolása (diagramok típusai, jellemzői, a diagramkészítés menete, a diagramok szerkesztése)

4. hét 2016.02.25. Röpdolgozat. Táblába foglalt adatok elemzése, egyszerűbb mutatók, viszonyszámok meghatározása.

5. hét Leíró-statisztikai jellemzők meghatározása statisztikai függvényekkel (Statisztikai függvény kategória függvényei), illetve a bővítménykezelő modul segítségével.

6. hét 2016.03.10. Első zárthelyi dolgozat

7. hét Adatok közötti kapcsolat: gyakoriság kimutatással, diagramon ábrázolva, poligonon és hisztogramon.

8. hét Szöveges, és összetett függvények

9. hét Pénzügyi függvények (Hitel, Ráta, Periódus-szám, betét, megtakarítás, hitel, napi, heti, havi kamatozás).

10. hé tAdatbázisok létrehozása, alapvető adatbázis-műveletek (rendezés, autószűrés, irányított szűrés, részösszeg képzés).

11. hét Adatbázisok elemzése, kimutatások készítése (egy változó, illetve több változó esetén)

12. hét Adatfeldolgozás, elemzés az adatbázis függvények segítségével.

13. hét 2016.05.05. Második zárthelyi dolgozat

14. hét Érdemjegy megbeszélése, javítási lehetőség.

Követelmények

A kurzus teljesítéséhez a hallgatók röpdolgozatot írnak a 4. héten, valamint zárthelyi dolgozatokat a 6. és 12. héten.

Mentességet az kaphat a tárgy teljesítése alól, aki ha már teljesítette ezt a tantárgyat itt a főiskolán más szakon, vagy másik intézményben olyan tárgyat, amelynek a tematikája lefedi az itt részletezett tartalom 70%-át, és ezt a tematikát a képző helyről hitelesen aláírt formában (tárgyfelelős aláírása, bélyegző) bemutatja.

Irodalom

Nyesőné Marton Mária: Számítógépes adatfeldolgozás Elektronikus tananyag. http://elearning.ektf.hu, Eger: 2011.

BÁRTFAI Barnabás: Office 2013 Word, Excel, Outlook, PowerPoint, BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT. 2013. ISBN: 9789639425866

Pétery Kristóf: Microsoft Office Excel 2010 – Alapok. ­ Szentendre: Mercator Stúdió, 2011. ISBN 978-963-607-778-5

Johan Lambert, Joyce Cox: MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word Excel PowerPoint Outlook Exams, Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, 2011.
ISBN 978-0-7356-4875-3

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_MI869G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course